Kursevi

Italijanski jezik

Program namenjen učenju italijanskog jezika na svim uzrastima i nivoima znanja. Nastava bazirana na radu i primeni italijanskih metoda nudi kvalitetan i kreativan pristup učenju italijanskog kao stranog jezika. Po završetku postoji mogućnost polaganja ispita i sticanja međunarodno priznatih sertifikata (CELI i CILS).


· DECA (predškolski uzrast 5,6 godina)
· ŠKOLARCI (7-14 godina)
· MLADI I STUDENTI (15-23 godine)
· ODRASLI
· POSLOVNI ITALIJANSKI
· KOVERZACIONI KURS
· PRIPREMA ZA POLAGANJE CILS I CELI ISPITA

NIVOI: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Rad u grupama i individualno.

Kurs pevanja

Kurs pevanja sa istorijom muzike je program namenjen i prilagođen svim uzrastima. Rad na tehnici pevanja kroz kreativan pristup koji se bazira na pažljivom i stručnom razvijanju potencijala polaznika.

· DEČIJE PEVANJE (od 5 do 11 godina)
· MODERNO PEVANJE
· SOLO PEVANJE

Rad u grupama i individualno.

Kurs slikanja

Kurs crtanja, slikanja i lepih umetnosti sa teorijom i istorijom umetnosti. Rad na svim tehnikama prilagođen uzrastu i mogućnostima polaznika. Razvijanje talenta kroz kreativan rad i uvođenje u svet umetnosti.

· DECA (predškolski uzrast 5,6 godina)
· ŠKOLARCI (7-14 godina)
· MLADI I STUDENTI (15-23 godine)
· ODRASLI

Rad u grupama i individualno.

Muzička radionica

Muzička radionici namenjena polaznicima koji žele da steknu široko muzičko znanje kombinovanim radom: instrument (klavir), teorija i istorija muzike.Progres usvajanja muzičkog znanja odvija se kroz različite programe prilagođene svakom nivou i uzrastu, postepeno i sistematski.

· DECA (predškolski uzrast 5,6 godina)
· ŠKOLARCI (7-14 godina)
· MLADI I STUDENTI (15-23 godine)
· ODRASLI

Rad u grupama i individualno.