Trst

 

U najsevernijem delu Jadranskog mora, na granici Italije sa Slovenijom, u zalivu Trst, u podnožju strmine koja se sa Kras platoa naglo spušta do mora, leži gradić Trst. Ovo je glavni grad autonomne pokrajine Friuli-Venezia Giuila. On ima najmanju provinciju u Italiji koja se prostire na 84 kvadratna km, i 260.000 stanovnika, sa gustinom naseljenosti od 2,444.9/km2 .
Pokrajina Friuli-Venezia Giuila je gvadrilingvalna, jer područja oko Trsta, u kojima žive uglavnom Italijani, naseljavaju. Na području ovog gradića susretale su se germanska, latinska i slovenska kultura. Zbog pogodnog položaja ova luka je u 19. veku bila jedan od najvažnijih i najvećih gradova Austro-Ugarskog carstva (odmah posle Beča, Budimpešte i Praga). Istorija govornog jezika u Trstu u korak prati istoriju susretanja triju kultura. U 19. veku najzastupljeniji jezik u gradu je bio trstanski dijalekat izveden iz latinskog venecijanskog, dok je nemački bio jezik austrijske birokratije, a slovenski – jezik okolnih sela. Krajem 19. veka slovenski postaje jezik čak 25% stanovništva. Danas su Trstani autohtoni, ali tu je i mali broj Srba, Hrvata, Nemaca i Mađara.
Otvara se Univerzitet u Trstu. Ime vezano za brojne umetničke, literarne i intelektualne velikane – Caffe San Marco, postaje sinonim kulturnog procvata.
Luka Trst je prema prometu kafe jedna od vodećih. Poznata „Illy Caffe“ dolazi upravo iz Trsta, a istovremeno snabdeva 40% italijanske industrije kafe.
Trst obiluje istorijskim, arhitektonskim, naučnim, kulturnim i prirodnim lepotama, zbog šega čitav grad predstavlja jednu bogatu razglednicu.